Felland 7c
9753 TA Haren
info@bruiniers.nl
T 050 - 5347509

Werkwijze

Om onze hoge kwaliteit te borgen maken wij gebruik van een gestandaardiseerde werkwijze. Onze klanten merken dit al bij het ontvangen van een offerte of raming. Deze wordt vergezeld van een open calculatie. Hierin wordt gedetailleerd weergegeven wat wordt uitgevoerd en tegen welke prijs.

Bij het overeenkomen van de opdracht wordt een opdrachtbevestiging opgesteld. Hierin wordt duidelijk weergegeven welke documenten behoren tot de overeenkomst. Ook is een betaalschema opgenomen die altijd gerelateerd is aan gereed werk. Onze klanten betalen alleen dat deel wat er al staat. Wij vragen geen aanbetaling.

Tijdens een project wordt gebruik gemaakt van een planning. Deze wordt besproken op een periodieke bouwvergadering met onze klanten. Tijdens de bouwvergadering komt onder meer aan bod:

  • de stand van zaken;
  • de planning;
  • eventueel te maken keuzes rond materialen (kleuren, type deuren, hang en sluitwerk);
  • de meer/minderwerk lijst.

De bouwvergadering voorkomt verrassingen en geeft onze klanten een grote mate van een vinger aan de pols.

Aan het einde van het project wordt een proces verbaal van oplevering opgemaakt. Eventuele nog op te leveren punten worden hierop vermeld. Wij verplichten ons om deze binnen 10 werkdagen op te lossen.

Wij voeren werken voor particuliere opdrachtgevers uit onder de COVO 2010 voorwaarden. Deze voorwaarden zijn overeengekomen tussen Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis. Voor onze zakelijke klanten hanteren we de AVA2012 voorwaarden.